Menu
KIVID
Herenstraat 30 - 1211 CC Hilversum - T 06 - 53 67 83 74
Pensioencommunicatie 2.0
31 oktober 2013
www.jafinco.nl
Pensioencommunicatie 2.0! Actieve rol van werkgevers doorslaggevend bij toename pensioenbewustzijn werknemers
Pensioencommunicatie 2.0

Pensioencommunicatie 2.0 voor werknemers en werkgevers
persoonlijke aandacht de succesfactor bij pensioencommunicatie

Pensioenbewustzijn werknemers stijgt door actieve rol werkgever
Pensioencommunicatie lijkt meer en meer terrein te winnen binnen het personeelsbeleid. Dit blijkt uit het recente onderzoek van TNS-NIPO. Onder de werknemers die zeggen geïnformeerd te zijn over hun pensioenregeling is het aandeel (volledig) pensioenbewuste werknemers twee keer zo hoog als onder de werknemers die zeggen niet geïnformeerd te zijn door hun werkgever: respectievelijk 16% en 8% (bron TNS-NIPO 2012). Een mooi resultaat maar lang niet voldoende. Waar ligt dat aan?

Uniform Pensioen Overzicht onleesbaar
Vanaf 2008 is de pensioenuitvoerder verplicht om jaarlijks een Uniform Pensioen Overzicht (UPO) te overhandigen met daarin de uitkeringen op de pensioenleeftijd, bij overlijden en bij arbeidsongeschiktheid. Het doel is om meer inzicht te creëren voor de deelnemers. Uit onderzoek onder consumenten door de Autoriteit Financiële Markten blijkt dat deze missie niet geslaagd is. Door op deze wijze (UPO) te communiceren blijft pensioen een onduidelijke materie. De komst van de website mijnpensioenoverzicht.nl in 2011 is vooral een zegen voor adviseurs. Alle aanspraken staan onder elkaar. Overzichtelijker maar voor de consument niet begrijpelijker. Nu, eind 2013, zijn marktpartijen bezig met het realiseren van een zogenaamd "pensioendashboard". Interactief op het gebied van inflatie en rendementen. De oplossing? Welnee. Het pensioendashboard wordt een speeltje voor de specialisten. Meer niet.

Pensioen (on)zeker?
Door de recente kortingen op pensioenaanspraken is het besef bij werkgevers en werknemers toegenomen dat pensioenen niet meer zeker zijn. De bestaande onduidelijkheid helpt daar niet bij. De behoefte aan een helder inzicht in de persoonlijke pensioensituatie is enorm toegenomen. In de praktijk gaat die behoefte nog veel verder. Inzicht in de persoonlijke financiële situatie, vandaag, morgen en straks, geeft rust en voldoende handvatten om keuzes te maken. Keuzes in wel of niet aflossen van de hypotheekschuld, keuzes in wel of niet extra sparen of beleggen etc. etc. Niet alleen bruto maar ook netto. Dan begrijpen ze het thuis namelijk ook!

Financiële planning als het pensioencommunicatiemiddel
Door te investeren in een eenvoudige financiële planning worden persoonlijke keuzes inzichtelijk en tastbaar gemaakt. Combineer dit met een mondelinge toelichting van een pensioenconsultant en de werknemer is een blij mens. Steeds vaker wordt financiële planning door werkgevers ingezet bij pensioencommunicatie trajecten. Werknemers van bijvoorbeeld 45+ krijgen de mogelijkheid om hieraan deel te nemen. Het resultaat is een deelname van 100% en een tevredenheid van 100%! Zowel bij werkgever als werknemer.

Wie is Rene Jansen?

René Jansen
Financieel Consultant

Mobiel 06 - 53 67 83 74
renejansen@jafinco.nl

Geboren in 1963 en in 1987 begonnen in de financiele branche. De jaren daarna ruime ervaring opgedaan bij diverse verzekeraars, banken en advieskantoren. In 2003 gestart met een eigen adviesbureau:Jansen Financial Consultancy. De dienstverlening beslaat drie terreinen: integrale financiële planning, hypotheekadvies en pensioenadvies, zowel collectief als individueel. 

 

Herenstraat 30 - 1211 CC Hilversum - T 06 - 53 67 83 74| Privacyverklaring